ceník  kontakt  přihlásit se
Jazyk:  ▾
Share

Export do Microsoft Office

DesignForms jsou flexibilní nástroj pro každodenní použití. Chápeme, že výstup DesignForms je pouze částí většího celku a je nutné jej umět snadno a rychle integrovat do hlavního dokumentu.
Proto DesignForms podporují nativní export do MS Wordu.
Exportovaný dokument MS Word je standardní formát *.docx certifikovaný společností Microsoft. Při práci s tímto dokumentem můžete používat všechny funkce a postupy, na které jste zvyklí. Můžete editovat a formátovat texty a odstavce, přidávat a mazat libovolné objekty, používat styly. Můžete kopírovat a vkládat celé části dokumentu do jiných aplikací nebo dokumentů.
Při exportu si můžete si vybrat ze dvou formátů:

Editovatelný dokument MS Word

Editovatelný formát vám dává plnou kontrolu nad výstupem. Dokument je tvořen standardními objekty MS Word: rovnicemi, texty, obrázky, tabulkami, atd.
S editovatelným dokumentem můžete pracovat úplně stejně, jako s každým jiným. Můžete editovat hodnoty, velikost písma, barvy, pozice. Přidávat a mazat objekty, přesouvat celé bloky textu apod.
Použijte tento výstup, pokud s exportovaným výstupem potřebujete dále pracovat.

Stáhněte si ukázky

Fixní dokument MS Word

Fixní dokument MS Word je tvořen odstavci DesignForms (vektorovými obrázky). Není možné editovat obsah těchto obrázků. Je však stále možné editovat zbytek dokumentu: můžete přidávat poznámky, nadpisy nebo celé odstavce textu; editovat záhlaví, zápatí, ...
Použijte tento výstup, pokud preferujete jednoduchost a nepotřebujete výstupy editovat.
Stáhněte si ukázky