ceník  kontakt  přihlásit se
Jazyk:  ▾
Share

Různé výstupy pro různé použití

Inženýrské výpočty moderních konstrukcí jsou složité a často nepřehledné. Vy, jako autorizovaný inženýr, jste zodpovědný za každý vstup, výpočet, mezivýsledek a samozřejmě i konečný výsledek.
Proto byste měli mít vždy možnost zkontrolovat výpočet krok za krokem, číslo za číslem.
Na druhou stranu - ne vždy je potřeba potisknout tuny papíru. Stručný výstup s hlavními mezivýsledky je dostačující pro interní potřeby, základní návrh nebo tisk přehledů.
DesignForms poskytují výstup pro každé použití. Můžete zkontrolovat výpočet krok za krokem v detailním výstupu, nebo vytisknout pouze jednostránkový report.

Výstupy výpočtů DesignForms

Detailní výstup - je nejpodrobnějším výstupem. Obsahuje všechny vzorce, texty, tabulky, obrázky, poznámky. Žádný krok výpočtu, žádný mezivýsledek není skryt. Detailní výstup je určen pro podrobnou kontrolu nebo analýzu výpočtu.
Standardní výstup - je optimální poměr mezi podrobností a délkou výstupu. Obsahuje většinu vzorců, obrázků, tabulek a poznámek. Slovní popisy veličin (vzorců) a pomocné výpočty jsou skryty. Tento výstup je určen pro tisk a předání zákazníkovi.
Stručný výstup - tento výstup je co nejkratší. Obsahuje pouze nejdůležitější mezivýsledky; vzorce nejsou dosazeny, téměř žádné texty ani poznámky nejsou vytištěny. Tento výstup je určen pro interní potřeby nebo kontrolní tisky.
Jednostránkový výstup - tento výstup je optimalizován na jednu stranu A4. Obsahuje maximum informací, které se vejdou na jednu A4: důležité mezivýsledky, tabulky, obrázky. Tento výstup je určen pro interní účely, tisk přehledu konstrukce.

Stáhněte si ukázky